Turku Brain & Mind – Kansallisen neurokeskuksen alueverkosto Varsinais-Suomessa

Neurokeskus toimii Varsinais-Suomessa Turku Brain and Mind Centerin alla. Turku Brain and Mind Center (TBMC) on perustettu vuonna 2011  ja sen alle kuuluu yli 20 Turun seudulla toimivaa eri neurotieteen alojen tutkimusryhmää. TBMC järjestää ja koordinoi Turun yliopiston aivotutkimusalan opetusta. Human neuroscience -maisteriohjelma käynnistyi syksyllä 2018. Minor in neuroscience -sivuainekokonaisuus on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille.

Turun alueen tutkimusryhmissä ja -hankkeissa tehdään laajasti neurotieteiden tutkimusta, muun muassa seuraavilla sovellusaloilla: kliiniset neurotietieteet, psykiatria, isotooppilääketiede, anestesiologia, kliininen farmakologia, kliininen neurofysiologia, psykologia ja logopedia. Tutkimuskohteina ovat aivojen kehitys, kognitiiviset prosessit, tunteet, tietoisuus, näköaisti, uni, musiikki neurologiassa, lihavuus, psykoottiset sairaudet, addiktiot, hermoston rappeumasairaudet, neuroimmunologia, neurotraumatologia, neuropaattinen kipu ja aivojen magneettistimulaatio.

Turku on Euroopan johtavia lääketieteellisen kuvantamisen keskuksia. Turun PET keskus, on Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Åbo Akademin yhteinen valtakunnallinen tutkimuskeskus. Keskus koordinoi alan tutkimusta ja koulutusta Suomessa sekä kehittää PET-diagnostiikkaa. PET keskuksessa on radiokemian osasto, jossa kehitetään ja tuotetaan radioaktiivisia merkkiaineita sekä useita huippuluokan PET skannereita, kuten koko kehon PET-CT skanneri. Lisäksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on useita 3 Teslan MRI skannereita, joita käytetään sekä tutkimus- että kliinisessä työssä.